کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

بخش کلینیکال پاتولوژی آزمایشگاه آما شامل بخشهای هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی است.

فعالیت این بخش، بررسی تغییرات و ترکیبات خون، مایعات بیولوژیکی در درک فرایند ناهنجاری ها و آشفتگی ها و نیز تشخیص تفریقی، پیش بینی روند بیماری های مختلف و ارائه تفسیرهای درست از نتایج آزمایشگاهی در درمان دام و طیور و آبزیان می باشد.

ارتباط تنگاتنگ این علوم با سایر بخش های درمانگاهی از آن جهت قابل اهمیت است که آگاهی دامپزشکان علوم بالینی را نسبت به درک ارتباط یافته های آزمایشگاهی و درمانگاهی بیماری های مختلف بیشتر کرده و در کنار آزمونهای هیستو پاتولوژی ، دامپزشکان را در روند تشخیص و درمان صحیح و به موقع دام توانمند می سازد.

لیست آزمایشات قابل انجام

 1. آزمایش مستقیم خون برای جستجوی میکروفیلر ها

 2. گسترش خون برای جستجوی تک یاخته های خونی

 3. آزمایش مستقیم مدفوع برای جستجوی تخم انگل

 4. تشخیص آلودگی در نمونه عضو بافت

 5. تشخیص نمونه انگلی

 6. آزمایش مستقیم برای جستجوی انگلهای جلدی

 7. Stool LPG

 8. Stool EPG

 9. بررسي وجود خون در مدفوع

 10. (CBC ) شمارش گلبولهای خونی و تفریق آنها

 11. خون ESR

 12. Diff + WBC شمارش

 13. هماتوكريت

 14. Progestrone (ELISA )

 15. Testostrone

 16. Prostatice Specifice Antigen (PSA)

 17. سدیم خون

 18. پتاسیم خون

 19. قند خون

 20. اوره خون

 21. کراتینین سرم

 22. تری گلیسیرید

 23. کلسترول

 24. اسید اوریک

 25. آمیلاز

 26. لیپاز

 27. GGT

 28. OT

 29. PT

 30. CPK

 31. LDH

 32. LDL

 33. HDL

 34. G6PD

 35. Fe

 36. TIBC

 37. کلسیم خون

 38. فسفر خون

 39. پروتئین خون

 40. کلر خون

 41. لیتیم خون

 42. پروتئین ادرار

 43. خون یا ادرار Mg

 44. کراتینین ادرار

 45. بیلی روبین

 46. آلبومین

 47. فسفاناز آلکان

 48. فسفاناز اسید

 49. فیبرینوژن

 50. آزمایش کامل ادرار

 51. ( MUN ) ازت اوره شیر انفرادی

 52. ( MUN ) ازت اوره شیر تانک

 53. NEFA اسید های چرب غیر اشباع خون

 54. خون BHBA

 55. گلوبولين

 56. T3

 57. T4

 58. TSH

در خبر نامه ی ما عضو شوید

با عضو شدن در خبرنامه از خبر های آزمایشگاه مطلع شوید.

آدرس

تهران، بلوار فردوس شرق، خیابان قبادی، خیابان اعتمادیان، پلاک 29، طبقه 5

تلفن

09350711155

ایمیل

laboratoryama@gmail.com

پیمایش به بالا