شیمی مواد غذایی

بخش شیمی مواد غذایی از واحدهای اصلی و فنی- تخصصی آزمایشگاه آما می باشد که کلیه نمونه‌های ارسالی از جانب سازمانها، نهادها، شرکتها، آزمایشگاهها و اشخاص را که نیازمند بررسی شیمیایی هستند، تحت شرایط خاص نگهداری و درکوتاه‌ترین زمان، مورد آزمون‌ قرار داده و نتایج را به اطلاع متقاضیان می رساند.

در بخش شیمی مواد غذایی کلیه نمونه‌های ارسالی از واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره نظارت بر مواد غذایی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در صورت مطابقت با مفاد دستورالعمل نمونه‌گیری، پذیرفته و آزمایش می‌شود.

این بخش نمونه‌های سطح عرضه (طرح کشوری PMS ) و سایر ارگان‌ها را بر حسب نیاز و آزمون‌های درخواستی، مورد آزمون قرار می‌دهد.

مراجع مورد استفاده در اجرای سیاست‌های این بخش، بر اساس استانداردهای ملی و جهانی و نیز دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب اداره کل آزمایشگاههای غذا و دارو وزارت بهداشت میباشد.

دربخش شیمی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، با توجه به توانمندی ها و وجود تجهیزات،آزمون های شیمیایی بروی مواد غذایی نیز انجام می شود.

لیست آزمایشات قابل انجام

چربي تام
درصد چربي در پودر چربي
چربي
چربي در پودر شير خشك به روش ژربر
پروتئين
پروتئين قابل هضم
كلسيم
نمك
TVN ازت آزاد
رطوبت
ماده خشك
فيبر
فسفركل
فسفر محلول در آب
فسفر محلول در اسيد سيتريك 2 درصد
فسفر قابل هضم
خاكستر
خاكستر غير محلول در اسيد
خاكستر محلول در آب
قليائيت خاكستر محلول در آب
خاكستر در نوشيدني ها
محاسبه انرژي خام
كربوهيدرات
قند كل
قند هاي احيا كننده
ساكارز
نشاسته
ميزان صمغ
پراكسيد
پراكسيد در چربي استخراج شده
مواد غذايي pH
اسيديته مواد غذايي
اسيديته در چربي استخراجي
تشخيص كيفي اوره در مواد غذايي
تشخيص كمي اوره در مواد غذايي
انديس صابوني
عدد بريكس
تعيين دانسيته در مواد غذايي
سوربات پتاسيم
بنزوات سديم
تعيين مقدار الكل اتيليك در مواد غذايي
محلول در آب بر حسب درصد P2O5
بر حسب درصد P2O5
در مواد غذايي (KCl) كلرور پتاسيم
آهن مواد غذايي به روش فتومتری
كروم در مواد غذايي به روش فتومتری
كادميوم در مواد غذايي به روش فتومتری
منيزيوم در مواد غذايي به روش فتومتری
روي در مواد غذايي به روش فتومتری
مس در مواد غذايي به روش فتومتری
منگنز در مواد غذايي به روش فتومتری
ارسنيك در مواد غذايي به روش فتومتری
نقره در مواد غذايي به روش فتومتری
سرب در مواد غذايي به روش فتومتری
كبالت در مواد غذايي به روش فتومتری
سلنيوم در مواد غذايي به روش فتومتری
موليبدن درمواد غذايي به روش فتومتری
آنتيموان در مواد غذايي به روش فتومتری
نيكل در مواد غذايي به روش فتومتری
قلع در مواد غذايي به روش فتومتری
جيوه در مواد غذايي به روش فتومتری
Dispersion
طعم مواد غذايي
ارگانولپتيك مواد غذايي
رنگهاي مصنوعي افزودني
پري
وزن محتوي
وزن كل
وزن قوطي
وزن خالص
فضاي خالي بالاي قوطي
وضعيت داخل قوطي
اجسام خارجي
وضعيت محلول داخل قوطي
تعيين مقدار درصد وزن آبكشي شده
مواد جامد در كل باقيمانده خشك
اندازه ذرات
پوسته
قطعات چوب ذرت
دانه هاي لكه دار
رشته هاي ابريشمي
درصد وزن امعاء و احشا لاشه
درصد دانه هاي آسيب ديده كل
درصد دانه هاي جوانه زده
درصد دانه هاي آسيب ديده در حرارت
درصد حشرات زنده
آفت برنج
كربنات منيزيوم در مواد غذايي
آفت زدگي
تعيين كدورت در مواد غذايي

در خبر نامه ی ما عضو شوید

با عضو شدن در خبرنامه از خبر های آزمایشگاه مطلع شوید.

آدرس

تهران، بلوار فردوس شرق، خیابان قبادی، خیابان اعتمادیان، پلاک 29، طبقه 5

تلفن

09350711155

ایمیل

info@amalab.ir

پیمایش به بالا